Nov 29 2012

detaljer_50b73f69ddf2b3216900002d

…på hög nivå.