Feb 08 2012

ayse-laduree-1_188398121

Hör upp alla gottegrisar, det anrika franska Maison Ladurée etablerar sig nu i Norden och öppnar sin första butik i Stockholm. Just nu pågår personalrekrytering samt letandet efter en lokal. Om det bara blir en butik eller även ett café är inte bestämt än.

– Vi förbereder för att öppna i Stockholm. Det är fortfarande inte helt klart var och när, men förhoppningsvis under våren, säger Clara Guillon, franchisetagare för Ladurée i Norden.

– Vi letar i centrala Stockholm. Det är väldigt viktigt att hitta rätt placering, rätt del av staden och rätt typ av lokal så att vi kan återskapa den fina Laduréeatmosfären. Du ska få känslan av att vara i Paris när du är i butiken, säger Clara Guillon.


bild: google
info: metro